Jak stworzyć motyw WordPress #004 – Pierwszy kod i uruchomienie motywu