Pole tekstowe oraz lista wyboru w jednym – jak umieścić coś takiego na stronie internetowej?

Pole tekstowe oraz lista wyboru w jednym - jak dodać coś takiego na stronie internetowej?