Zmienne znane z programowania. Teraz w czystym CSS!

Zmienne w CSS - opis, tworzenie, hierarchia