Jak stworzyć motyw WordPress #006 – Dołączanie plików CSS oraz JavaScript

WordPress 4 minuty czytania

Dziś pochylimy się nad sprawą wczytywania plików CSS oraz JavaScript do naszego motywu WordPress. Poznamy ten proces bliżej i dokładnie przeanalizujemy funkcje odpowiedzialne za ich dołączanie.

Importowanie plików CSS oraz JS nie odbywa się tak jak w przypadku standardowych stron internetowych, czyli przez dodanie odnośnika w sekcji head lub na końcu body. Oczywiście możemy tak zrobić, ale jest to niezalecane i poprawnie wykonuje się to poprzez dodanie odpowiednich funkcji w pliku functions.php.

Dołączanie plików CSS do motywu.

Cała magia rozpoczyna się od funkcji wp_enqueue_style(). Parametry jakie może ona przyjmować przedstawiają się w ten sposób:

wp_enqueue_style( 
 $handle, 
 $src, 
 $deps, 
 $ver, 
 $media 
);

Oczywiście już tłumaczę za co odpowiada każdy z nich:

 1. $handle – prosta nazwa, którą nadajemy dla naszego arkusza stylów. Wymagane jest, aby była unikalna.
 2. $src – tak jak w przypadku dołączania skryptów do standardowej strony, tak i tu parametr ten odpowiada za źródło naszego pliku. Ten oraz poprzedni, jako jedyne są obowiązkowe.
 3. $deps – w tym miejscu ustawione zostają zależności naszego pliku CSS. Określamy czy jest on powiązany z innym arkuszem stylów, a jeśli tak to z jakim. Jeśli ustawimy, że jest on uzależniony przykładowo od style.css, to zawsze zostanie wczytany po nim. Domyślna wartość tego paramentu to false (brak zależności).
 4. $ver – numer wersji konkretnego arkusza. Jeśli w tym miejscu zostawimy wartość domyślną (false), to wersja będzie równa wydaniu WordPressa. Z kolei jeśli jako wartość zostanie ustawione null, to żadna wersja nie zostanie dodana.
 5. $media – nośnik, na którym dany plik ma zostać załadowany. Możliwe wartości, to allprintscreen lub ustawione przez nas media queries. Z kolei wartość domyślna, to all.

To wszystko składa się na skrypt, służący nam do ładowania stylów motywu.

W tym miejscu warto również wspomnieć o dwóch funkcjach interpretowanych przez WordPressa:

 1. get_stylesheet_uri() – dedykowane polecenie, pobierające plik style.css.
 2. get_template_directory_uri() – funkcja służąca do pobierania ścieżki do folderu z naszym motywem.

Korzystając z nabytej wiedzy możemy stworzyć przykładowy skrypt, importujący style CSS prosto do motywu:

function loadingStyles(){
  wp_enqueue_style(
    'header',
    get_template_directory_uri() . '/css/header.css',
    false,
    '1.1',
    'all'
  );
}

add_action('wp_enqueue_scripts', 'loadingStyles');

Skrypt ten odpowiada za dodanie pliku header.css do naszego motywu. Każda z linii to jeden parametr opisany powyżej 🙂 Po wykonaniu funkcji, całość zostaje załadowana do motywu, poprzez polecenie add_action.

Dołączanie plików JavaScript do motywu.

Tu proces wygląda bardzo podobnie, jak w poprzedniej części wpisu, posiada tylko kilka różnic. Pierwszą z nich jest oczywiście nazwa funkcji odpowiedzialnej za dodawanie skryptów JS do motywu, czyli wp_enqueue_script(). Może standardowo pokażę kod całej funkcji i przejdę dalej:

wp_enqueue_script( 
  $handle, 
  $src, 
  $deps, 
  $ver, 
  $in_footer
);

Już tłumaczę, za co odpowiada każdy z parametrów:

 1. $handle – indywidualna nazwa skryptu.
 2. $src – analogicznie, jak w przypadku stylów jest to ścieżka do naszego pliku JavaScript.
 3. $deps – ponownie w tym miejscu znajdują się zależności.
 4. $ver – wersja naszego skryptu. Działa tak samo jak wersja arkusza stylów.
 5. $in_footer – jedyna istotna różnica między parametrami funkcji dołączającej pliki CSS, a skrypty JS. Wartość ta określa, w którym miejscu mają znaleźć się nasze pliki. Jeśli wpiszemy tu wartość true, to skrypt zostanie umieszczony na końcu znacznika body, a jeśli wpiszemy false lub nie podamy żadnej wartości, to odnośniki do plików znajdą się w sekcji head.

To wszystko pozwala na dodanie skryptu JS do naszej witryny. Standardowo, aby podsumować tę wiedzę, posłużę się przykładem:

function loadingScripts(){
  wp_enqueue_script(
    'scripts',
    get_template_directory_uri() . '/js/scripts.js',
    array ('jquery'),
    '1.1',
    'true'
  );
}

add_action('wp_enqueue_scripts', 'loadingScripts');

Na powyższej wersji widzimy dołączanie pliku script.js, zależnego od biblioteki jQuery (załaduje się po niej), o wersji 1.1, ładowanego do stopki naszego motywu.

Podsumowanie.

Jak widać w stosunkowo prosty sposób możemy dołączyć pliki CSS oraz JavaScript. Standardowo wszystko, co związane z moim motywem, możesz znaleźć na GitHubie.

Oczywiście jeśli masz jakieś pytania lub sugestie, to zapraszam Cię do komentowania, a jeśli znasz kogoś, dla kogo ten artykuł mógłby okazać się pomocny, to będę bardzo wdzięczny, jeśli prześlesz go do niego!

Komentarze

Może dodasz coś od siebie?