Jak stworzyć motyw WordPress #004 – Pierwszy kod i uruchomienie motywu

Jak stworzyć motyw WordPress #004 - Uruchomienie motywu.